Wczytuję dane...
Formularz zwrotu

    OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY         

 

 

[…………..………………………………………………………………………] [1] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy([2]) ……….……………/……………………………… o świadczenie następującej usługi([2])…………….………………………………………….., zawartej z DGS Autodywan Sp. z o.o. poprzez sklep internetowy pod adresem twoje-dywaniki.pl dnia,     [……………………….] 201… roku. [3] Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr...............................................................

 

 

Data i podpis:

 

[…………………………………………………][4]

 

[1] imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

[2] Niepotrzebne skreślić.

[2] Niepotrzebne skreślić.

[3] Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się [……………………………].

[4] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

Porozmawiaj z nami na  GG